Regulamin Płatności Cyklicznych (Subskrypcje)

Regulamin płatności
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin Płatności Cyklicznych”) określa zasady i warunki korzystania z Usługi Płatności Kartą Kredytową (dalej „Subskrypcje”), która umożliwia potwierdzanie zamówienia treści, w tym treści multimedialnych, prezentowanych w serwisie WWW – Sexbadoo.net (dalej „Serwis”).

Serwis sexbadoo.net umożliwia dokonanie płatności w celu wykupienia członkostwa oraz pakietów usług dodatkowych. Niniejsze warunki sprzedaży odnoszą się wyłącznie do usług oferowanych na stronie www.sexbadoo.net. Usługi sprzedawane na www.sexbadoo.net są przeznaczone dla osób zarejestrowanych na stronie („Użytkowników”).

Regulamin wpłat cyklicznych karty kredytowej
1. Abonamenty kupione kartą płatniczą i telefonem, za wyjątkiem kredytów, są po ich upływie odnawiane automatycznie o kolejne 30 dni. Możesz wyłączyć odnawianie w zakładce "Ustawienia". Abonamenty kupione przelewem i BLIK nie odnawiają się automatycznie i należy dokonać kolejnej płatności.
2. Podana karta płatnicza zostanie obciążona zdefiniowaną kwotą w zdefiniowanym terminie zgodnym z wybraną przez Użytkownika usługą. Użytkownik zawierając umowę ze Sprzedawcą oraz wybierając określoną usługę wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez Stripe lub HotPay z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługę dostępu do treści cyfrowych
(dalej „pakiet VIP + PREMIUM na okres 1 miesiąca”).
3. W przypadku odmowy autoryzacji płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, operator ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane 1 raz dziennie przez okres nie dłuższy niż 31 dni.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z płatności cyklicznych poprzez kliknięcie w przycisk „Anuluj” na stronie https://www.sexbadoo.net/account/privacy/ i postępując dalej zgodnie ze wskazówkami.
5. Po wybraniu opcji wpłat kartą kredytową użytkownik serwisu podaje wymagane dane (imię, nazwisko, numer karty, data ważności i rodzaj karty, kod CVV/CVC2). Płatności można dokonać za pośrednictwem kart płatniczych Visa, MasterCard i innych, o ile bank – wystawca karty umożliwia dla danej karty dokonywanie transakcji na odległość.

Brak możliwości odstąpienia
1. Z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia polegającego na udostępnianiu Produktu, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy o udostępnienie Produktu na podstawie Ustawy, pod warunkiem, iż Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy) oraz potwierdził, iż zdaje sobie sprawę z utraty prawa odstąpienia.
2. Zgoda Użytkownika, o której mowa w ust. 1 powyżej, jak również potwierdzenie otrzymania informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy, są wyrażane poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola przed zamówieniem dostępu do Produktu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zamówienia dostępu do Produktu.