Regulamin Płatności

Regulamin Płatności przy płatnościach kartą kredytową.
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin Płatności Cyklicznych”) określa zasady i warunki korzystania z Usługi Płatności Kartą Kredytową (dalej „Subskrypcje”), która umożliwia potwierdzanie zamówienia treści, w tym treści multimedialnych, prezentowanych w serwisie WWW – Sexbadoo.net (dalej „Serwis”).
2. Serwis Sexbadoo.net umożliwia dokonanie płatności w celu wykupienia członkostwa (dalej, pakietów VIP oraz pakietów VIP + Premium oraz Weryfikacja ("dalej" Aktywacja) i Ofert Specjalnych. Niniejsze warunki sprzedaży odnoszą się wyłącznie do usług oferowanych na stronie www.sexbadoo.net.
3. Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności. Subskrypcja będzie automatycznie odnawiana, dopóki Użytkownik jej pisemnie nie anuluje.
4. Użytkownik upoważnia Sexbadoo.net do zapisania metod płatności i automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Użytkownik w formie elektronicznej (poprzez przesłanie formularza rezygnacji jako załącznika w postaci doc, pdf lub zdjęcia) nie anuluje subskrypcji.
5. Jeśli nie uda się pobrać opłaty z użyciem podstawowej metody płatności, Użytkownik upoważnia Sexbadoo.net do użycia dowolnej innej metody płatności podanej przez Użytkownika.
6. Jeśli Użytkownik nie podał dodatkowych metod płatności i nie uiści opłaty, lub jeśli nie uda się użyć żadnej innej metod płatności, Sexbadoo.net ma prawo zawiesić subskrypcję Użytkownikowi.
7. W przypadku Użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego bank może wymagać uwierzytelnienia początkowego zakupu z użyciem hasła, kodu jednorazowego wysłanego na telefon komórkowy albo mechanizmu biometrycznego. Dokonując takiego uwierzytelnienia, Klient upoważnia również Sexbadoo.net do pobierania opłaty za dodatkowe zakupy z użyciem zapisanej metody płatności — bez konieczności podawania przez Użytkownika dalszych informacji rozliczeniowych lub innych instrukcji (co oznacza, że Sexbadoo.net będzie samodzielnie inicjować kolejne płatności). Takie dodatkowe zakupy mogą mieć miejsce w chwili, gdy Sexbadoo.net automatycznie pobierze opłatę w związku z odnowieniem subskrypcji albo dodaniem lub zmianą subskrybowanych produktów przez Użytkownika.
8. Abonamenty VIP + PREMIUM, WERYFIKACJA (aktywacja) przy zamówieniu kartą płatniczą zostają aktywowane subskrypcje (wskazane w pkt.8 podpunkt a,b,c), aż do anulowania subskrypcji karta będzie obciążana opłatą w wysokości:
a. dla usługi WERYFIKACJA (aktywacja) => 99 PLN co 30 dni,
b. dla usługi PREMIUM => 159 PLN co 30 dni
c. dla usługi VIP => 29 PLN co 15 dni
d. dla usługi KREDYTY => 99 PLN co 30 dni
9. Abonamenty kupione przelewem i BLIK nie odnawiają się automatycznie i należy dokonać kolejnej płatności.
10. Podana karta płatnicza zostanie obciążona zdefiniowaną kwotą w zdefiniowanym terminie zgodnym z wybraną przez Użytkownika usługą. Użytkownik zawierając umowę ze Sprzedawcą (Sexbadoo.net, dalej „Serwis”) oraz wybierając określoną usługę wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez Sexbadoo.net (dalej „Serwis”) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługę dostępu do treści cyfrowych określoną w pkt.8 podpunkt a,b,c Regulaminu Płatności.
11. W przypadku odmowy autoryzacji płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, operator ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane cyklicznie co 5 dni przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
12. Po wybraniu opcji płatność "kartą kredytową" użytkownik serwisu podaje wymagane dane (imię, nazwisko, numer karty, data ważności i rodzaj karty, kod CVV/CVC2). Płatności można dokonać za pośrednictwem kart płatniczych Visa, MasterCard i innych, o ile bank – wystawca karty umożliwia dla danej karty dokonywanie transakcji na odległość.
13. Numery kart płatniczych ani żadne dane klientów nie są zapisywane ani przetwarzane przez Sexbadoo.net w systemie informatycznym. Dane kart będą w bezpieczny sposób przechowywane przez BANK który dostarcza usługi płatności kartami kredytowymi. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Sexbadoo.net podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
14. W razie problemów z zaksięgowaniem opłaty, prosimy o kontakt - https://www.sexbadoo.net/contactus/
15. Jeśli subskrybujesz pakiet Weryfikacja lub Premium i chcesz zachować swoje zakupione pakiety bez ich utraty a na jakiś czas nie planujesz korzystać z portalu, możesz tymczasowo zawiesić swoje konto. Konto możesz usunąć w zakładce Ustawienia, usunięcie konta wiąże się z utratą wszystkich aktywnych usług. Jednak zanim usuniesz całkowicie swoje konto, najpierw upewnij się, że wypowiedziałeś pisemnie opcję automatycznego odnawiania subskrypcji. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z anulowaniem płatności za subskrypcję.
16. Po otrzymaniu i weryfikacji przesłanego formularza otrzymasz od nas w ciągu 1-3 dni roboczych wiadomość email potwierdzająca anulowanie wszystkich aktywnych subskrypcji wraz z rzutem ekranu potwierdzającym dezaktywację subskrypcji. Jeśli do 3 dni roboczych nie otrzymałeś wiadomości zwrotnej, sprawdź folder SPAM, Oferty, itp., jeśli nadal nie ma odpowiedzi na Twój email skontaktuj się z nami ponownie: erocentrum@gmail.com lub admin@sexbadoo.net
17. Z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia polegającego na udostępnianiu Produktu cyfrowego, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy o udostępnienie Produktu na podstawie Ustawy, pod warunkiem, iż Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy) oraz potwierdził, iż zdaje sobie sprawę z utraty prawa odstąpienia.
18. Zgoda Użytkownika, o której mowa w ust. 17 powyżej, jak również potwierdzenie otrzymania informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy, są wyrażane poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola (checkbox) przed zamówieniem dostępu do Produktu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zamówienia dostępu do Produktów cyfrowych w serwisie www.sexbadoo.net.
19. Zwrot opłaty członkowskiej (dalej, pakietów VIP oraz pakietów VIP + Premium) oraz pakietów usług dodatkowych (dalej, weryfikacja (aktywacja) konta) oraz pakiety kredytów nie jest możliwy. Zapewniamy jednak najwyższej jakości usługi oraz wykwalifikowaną obsługę klienta.
20. Użytkownik może zrezygnować w dowolnej chwili z płatności cyklicznych poprzez przesłanie do nas poprawnie wypełnionego formularza w postaci załącznika doc, pdf lub w formie zdjęcia na adres: erocentrum@gmail.com

KLIKNIJ WYBRANĄ IKONĘ ABY POBRAĆ FORMULARZ