Regulamin Płatności

Regulamin Płatności przy płatnościach kartą kredytową.
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin Płatności Cyklicznych”) określa zasady i warunki korzystania z Usługi Płatności Kartą Kredytową (dalej „Subskrypcje”), która umożliwia potwierdzanie zamówienia treści, w tym treści multimedialnych, prezentowanych w serwisie WWW – Sexbadoo.net (dalej „Serwis”).
Serwis Sexbadoo.net umożliwia dokonanie płatności w celu wykupienia członkostwa (dalej, pakietów VIP oraz pakietów VIP + Premium oraz Weryfikacja ("dalej" Aktywacja) i Oferta Specjalna. Niniejsze warunki sprzedaży odnoszą się wyłącznie do usług oferowanych na stronie www.sexbadoo.net. Usługi sprzedawane na www.sexbadoo.net są przeznaczone dla osób zarejestrowanych na stronie („Użytkowników”).
1. Abonamenty VIP + PREMIUM oraz WERYFIKACJA (aktywacja) przy zamówieniu kartą płatniczą zostaje aktywowana subskrypcja i po zakończeniu terminu wybranej usługi aż do anulowania subskrypcji karta będzie obciążana opłatą w wysokości:
a. dla usługi Weryfikacja (aktywacja):
po zakończeniu terminu wybranej usługi (1, 7 dni i 1, 3, 12 miesięcy) następnie => 49 PLN co 30 dni
b. dla usługi PREMIUM:
po zakończeniu terminu wybranej usługi (1, 3 lub 12 miesięcy) następnie => 99 PLN co 30 dni
2. Pakiety kredytów nie są Subskrypcją i nie odnawiają się automatycznie.
3. Abonamenty kupione przelewem i BLIK nie odnawiają się automatycznie i należy dokonać kolejnej płatności.
4. Podana karta płatnicza zostanie obciążona zdefiniowaną kwotą w zdefiniowanym terminie zgodnym z wybraną przez Użytkownika usługą. Użytkownik zawierając umowę ze Sprzedawcą (Sexbadoo.net, dalej „Serwis”) oraz wybierając określoną usługę wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez Sexbadoo.net (dalej „Serwis”) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługę dostępu do treści cyfrowych określoną w pkt.1 Regulaminu Płatności.
5. W przypadku odmowy autoryzacji płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, operator ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane cyklicznie co 5 dni przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
6. Po wybraniu opcji płatność "kartą kredytową" użytkownik serwisu podaje wymagane dane (imię, nazwisko, numer karty, data ważności i rodzaj karty, kod CVV/CVC2). Płatności można dokonać za pośrednictwem kart płatniczych Visa, MasterCard i innych, o ile bank – wystawca karty umożliwia dla danej karty dokonywanie transakcji na odległość.
7. Numery kart płatniczych ani żadne dane klientów nie są zapisywane ani przetwarzane przez Sexbadoo.net w systemie informatycznym. Dane kartowe będą w bezpieczny sposób przechowywane przez dostawcę usługi płatności kartami kredytowymi. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Sexbadoo.net podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
8. W razie problemów z zaksięgowaniem opłaty, prosimy o kontakt - https://www.sexbadoo.net/contactus/
9. Użytkownik może zrezygnować z płatności cyklicznych z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie do nas poprawnie wypełnionego formularza w postaci załącznika lub w formie zdjęcia na adres: erocentrum@gmail.com
KLIKNIJ WYBRANĄ IKONĘ ABY POBRAĆ FORMULARZ REZYGNACJI
    
10. Swoje konto możesz usunąć w zakładce Ustawienia. Jeśli subskrybujesz pakiet Weryfikacja lub Premium i chcesz usunąć swoje konto, najpierw upewnij się, że wypowiedziałeś pisemnie opcję automatycznego odnawiania subskrypcji. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z anulowaniem płatności za subskrypcję.
11. Po otrzymaniu i weryfikacji przesłanego formularza otrzymasz od nas w ciągu 1-3 dni roboczych wiadomość email potwierdzająca anulowanie wszystkich aktywnych subskrypcji wraz z rzutem ekranu potwierdzającym dezaktywację subskrypcji. Jeśli do 3 dni roboczych nie otrzymałeś wiadomości zwrotnej, sprawdź folder SPAM, Oferty, itp., jeśli nadal nie ma odpowiedzi na Twój email skontaktuj się z nami ponownie: erocentrum@gmail.com lub admin@sexbadoo.net

Brak możliwości odstąpienia
1. Z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia polegającego na udostępnianiu Produktu, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy o udostępnienie Produktu na podstawie Ustawy, pod warunkiem, iż Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy) oraz potwierdził, iż zdaje sobie sprawę z utraty prawa odstąpienia.
2. Zgoda Użytkownika, o której mowa w ust. 1 powyżej, jak również potwierdzenie otrzymania informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy, są wyrażane poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola (checkbox) przed zamówieniem dostępu do Produktu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zamówienia dostępu do Produktu.

Polityka zwrotów
1. Zwrot opłaty członkowskiej (dalej, pakietów VIP oraz pakietów VIP + Premium) oraz pakietów usług dodatkowych (dalej, weryfikacja (aktywacja) konta) oraz pakiety kredytów nie jest możliwy. Zapewniamy jednak najwyższej jakości usługi oraz wykwalifikowaną obsługę klienta.