Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu Sexbadoo.net 
Za każdym razem kiedy w niniejszym dokumencie mowa o Sexbadoo.net należy przez to rozumieć serwis społecznościowy dostępny pod adresem Sexbadoo.net i/lub pod innym, alternatywnym adresem kierującym ruch do serwisu Sexbadoo.net.

Kiedy mowa o "obsłudze" lub "Administratorze" - należy przez to rozumieć osobę Administratora lub powołane przez niego osoby/firmy świadczące pomoc i obsługujące serwis w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Zasady opisane w niniejszym dokumencie obowiązują od dna 2019.11.27. Prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami korzystania z Sexbadoo.net przed rejestracją i każdorazowo przed dokonaniem logowania w serwisie Sexbadoo.net.
Możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy
emial: erocentrum@gmail.com
lub telefonicznie 0048692174179

Wprowadzenie
Wchodząc na stronę Sexbadoo.net, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, których celem jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom bezpiecznego korzystania z witryny Sexbadoo.net. Serwis Sexbadoo.net jest prowadzony przez "Administratora". Poniższe zasady obowiązują z dniem 2009.11.27. W celu uniknięcia posądzeń o plagiat informujemy, iż serwis Sexbadoo.net stanowi niezależny serwis randek Internetowych.

Korzystanie z serwisu Sexbadoo.net
Warunkiem korzystania ze strony Sexbadoo.net jest Twoja zgoda na to, że nie będziesz:
- naruszać żadnych przepisów prawa;
- naruszać zasad zamieszczania ofert i ogłoszeń;
- zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści z udziałem osób nieletnich lub zwierząt;
- podawać fałszywych lub mylących informacji;
- naruszać praw osób trzecich;
- rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” ani piramid;
- rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić Sexbadoo.net oraz interesom lub własności użytkowników serwisu Sexbadoo.net ;
- podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie serwisu Sexbadoo.net ;
- kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody oraz bez zgody Administratora;
- korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony Sexbadoo.net i gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
- w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym danych kontaktowych i ich adresów e-mail, bez ich zgody;
- omijać podejmowanych przez nas środków ograniczających lub uniemożliwiających Ci korzystanie z serwisu Sexbadoo.net

Zabronione treści
Na niniejszej stronie zabrania się przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich obraźliwych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, bluźnierczych treści oraz pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane jako przestępstwo, podżeganie do przestępstwa lub działanie pociągające za sobą inną odpowiedzialność prawną. Zakazane treści obejmują także, ale nie ograniczają się do:

- rozpowszechniania bezpośrednich pogróżek spowodowania fizycznego uszczerbku na zdrowiu oraz prześladowania
- rozpowszechniania programów zawierających wirusy lub programów zagrażających bezpieczeństwu niniejszej strony i/lub innych stron
- rozpowszechniania reklam oraz spamu
- rozpowszechniania propozycji nielegalnej działalności lub zachęcania do niej
- rozpowszechniania treści rasistowskich
- rozpowszechniania treści związanych z pedofilią oraz zoofilią, handlem i zażywaniem narkotyków, lekarstw oraz innych używek
- rozpowszechniania prywatnych danych dotyczących dowolnej osoby, takich jak numery telefonów, adresy, kody identyfikacyjne lub inne
- rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych prywatnych materiałów bez uzyskania zgody
- proponowania płatnych usług towarzyskich lub seksualnych
- przyjmowania za pośrednictwem Serwisu Sexbadoo.net korzyści finansowych od innych użytkowników, w tym otrzymywania płatności za usługi lub produkty, organizowania sprzedaży, zbiórek lub pożyczek

Zgadzasz się także na wykorzystywanie Twoich danych w ramach usług i serwisów należących do Administratora Sexbadoo.net w tym także do wykorzystywania zdjęć, filmów i treści profilu w celach reklamowych i w celach tworzenia materiałów reklamowych takich jak banery, zaproszenia i inne.
W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych przez Administratora Sexbadoo.net poprzez usunięcie swojego profilu z naszego serwisu. Warunki założenia jak i użytkowania konta określa dokładnie nasz Regulamin który należy zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

Niektóre funkcje serwisu Sexbadoo.net mogą powodować, że Twoje ogłoszenie, publikowane treści, dodane zdjęcia i filmy, będą wyświetlane w innych serwisach, które należą do Administratora Sexbadoo.net, w tym w serwisach w innych krajach. Korzystając z serwisu Sexbadoo.net, wyrażasz zgodę na to, że Twoje ogłoszenie, zdjęcia i treści profilu mogą być wyświetlane na tych innych stronach zarówno jako ich element składowy jak i publikacji w charakterze reklamowym - w tym wykorzystywane do tworzenia projektów i banerów reklamowych. Warunki korzystania z innych serwisów mogą być podobne do tych warunków, ale w krajach, w których publikowane są Twoje ogłoszenie, filmy i zdjęcia, możesz również podlegać innym przepisom prawnym i ograniczeniom. Jeśli zdecydujesz się na zamieszczenie swojego ogłoszenia na innej stronie i innym serwisie, możesz być odpowiedzialny za zapewnienie, że ogłoszenie nie narusza obowiązujących tam zasad. Możemy usunąć Twój profil i dane jeśli zostaną one zgłoszone na którejkolwiek z naszych stron, lub jeśli uznamy, że powodują one problemy lub naruszają przepisy prawa lub obowiązujące zasady użytkowania.

a) Edycji danych i/lub usunięcia swoich danych i likwidacji konta, Użytkownik dokonuje wyłącznie samodzielnie, po zalogowaniu, poprzez następujące strony sieci WWW:
- Edycja: https://www.sexbadoo.net/account/profile/
- Zmiana hasła: https://www.sexbadoo.net/account/settings/
- Ustawienia prywatności: https://www.sexbadoo.net/account/privacy/
- Usunięcie konta: https://www.sexbadoo.net/account/privacy/
b) Obsługa serwisu nie realizuje zleceń dotyczących kont użytkowników i nie realizuje dyspozycji dokonywania zmian i/lub usunięcia konta za użytkownika.

Blokada/usunięcie konta
Mając na uwadze prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz uwzględniając w pełni jego przeznaczenie, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika bez wcześniejszego uprzedzenia, w przypadku, gdy Użytkownik:
- naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu
- nie akceptuje Regulaminu lub wprowadzonych zmian w Regulaminie
 
Trwałe usunięcie Konta przez Administratora, skutkuje bezpowrotnym zaprzestaniem świadczenia przez Serwis wszelkich Usług, zarówno bezpłatnych, jak i płatnych. Usunięcie konta z serwisu oznacza przepadek wszelkich posiadanych przywilejów, uprawnień, punktów i weryfikacji bez możliwości roszczeń o zwrot jakichkolwiek poniesionych kwot oraz rekompensaty za niewykorzystany okres trwania usługi. Usunięcie konta jest nieodwracalne i realizowane jest natychmiast po zaakceptowaniu warunków usunięcia konta!

Oświadczenie prawne
Art. 15 ustawy o prawach konsumenta - wyrażasz zgodę na dostarczanie Ci treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy oraz utratę przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia takiej zgody. Płacąc za usługi (SMS, przelew internetowy, przekaz bankowy, BTC itp) zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, iż zamawiasz treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyrażasz zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzasz, że jesteś świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia. Wszystkie zamówione usługi zostają włączone automatycznie w chwili prawidłowo dokonanej zapłaty. Klient otrzymując taką treść cyfrową, którą od razu może ją "skonsumować"- przeczytać, odsłuchać itd. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób zbadać, czy klient z tej treści cyfrowej nie skorzystał. Stąd Konsument na mocy Art. 15 ustawy o prawach konsumenta nie ma prawa na odstąpienie od umowy, gdyż mogłoby to powodować nadużycia.

Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie Sexbadoo.net, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia, treści profilu oraz wysyłanych wiadomości i komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki. Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony, w tym do usunięcia lub ograniczenia usług dodatkowych zakupionych przez użytkownika takich jak weryfikacja, konto promowane itp. i/lub odmówienia użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć. W przypadku stwierdzenia nadużyć Administrator nie ma obowiązku informować o przyczynach nałożonych ograniczeń lub usunięcia usług.

Nadużywanie serwisu Sexbadoo.net
Sexbadoo.net oraz społeczność użytkowników Sexbadoo.net współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej, prosimy zgłaszaj nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym lub naruszenia zasad za pomocą naszego systemu zgłoszeniowego: https://www.sexbadoo.net/contactus/

Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w serwisie treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać użytkowników przed korzystaniem z serwisu Sexbadoo.net, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści, ograniczyć dostęp do usług lub zablokować użytkownikowi możliwość korzystania ze strony Sexbadoo.net, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie serwisu Sexbadoo.net lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników.

Opłaty i usługi
Korzystanie z serwisu Sexbadoo.net jest w zasadzie bezpłatne, jednak czasami pobieramy opłaty za pewne usługi. Nasze opłaty są podawane w polskich złotych, a ich wysokość możemy zmieniać od czasu do czasu. Możemy dokonać czasowej zmiany w pobieranych opłatach w celach promocyjnych lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem tymczasowej promocji lub wprowadzeniem nowej usługi.

Płacąc za usługi (SMS, przelew internetowy, przekaz bankowy, BTC itp) zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, iż zamawiasz treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyrażasz zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzasz, że jesteś świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia. Art. 15 ustawy o prawach konsumenta - wyrażasz zgodę na dostarczanie Ci treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy oraz utratę przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia takiej zgody. Wszystkie zamówione usługi zostają włączone automatycznie w chwili prawidłowo dokonanej zapłaty. Klient otrzymując taką treść cyfrową, którą od razu może ją "skonsumować"- przeczytać, odsłuchać itd. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób zbadać, czy klient z tej treści cyfrowej nie skorzystał. Stąd Konsument na mocy Art. 15 ustawy o prawach konsumenta nie ma prawa na odstąpienie od umowy, gdyż mogłoby to powodować nadużycia. Sexbadoo.net nie odpowiada za SMSy o błędnej treści lub wysłane na niepoprawny numer. Płacąc za usługi zgadzasz się z Regulaminem rejestracji i Regulaminem serwisu SMS. Płatności SMS-em można wykonać za pomocą wszystkich operatorów polskich. Usługa działa tylko na terenie Polski.
Rejestracja w portalu jest nieodpłatna. Portal Sexbadoo.net świadczy usługi, z których część jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy uiścili opłatę za członkostwo (aktywację konta), konta vip i premium, pakiety kredytów itp. Chociaż administracja portalu będzie robiła wszystko, by zadowolić użytkowników z uiszczoną opłatą za usługi, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że po dokonaniu płatności nie możesz się uskarżać na jakość tych usług lub prosić o zwrot pieniędzy za opłacone usługi.

Regulamin Płatności przy płatnościach kartą kredytową.
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin Płatności Cyklicznych”) określa zasady i warunki korzystania z Usługi Płatności Kartą Kredytową (dalej „Subskrypcje”), która umożliwia potwierdzanie zamówienia treści, w tym treści multimedialnych, prezentowanych w serwisie WWW – Sexbadoo.net (dalej „Serwis”).
2. Serwis Sexbadoo.net umożliwia dokonanie płatności w celu wykupienia członkostwa (dalej, pakietów VIP oraz pakietów VIP + Premium oraz Weryfikacja ("dalej" Aktywacja) i Ofert Specjalnych. Niniejsze warunki sprzedaży odnoszą się wyłącznie do usług oferowanych na stronie www.sexbadoo.net.
3. Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności. Subskrypcja będzie automatycznie odnawiana, dopóki Użytkownik jej pisemnie nie anuluje.
4. Użytkownik upoważnia Sexbadoo.net do zapisania metod płatności i automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Użytkownik w formie elektronicznej (poprzez przesłanie formularza rezygnacji jako załącznika w postaci doc, pdf lub zdjęcia) nie anuluje subskrypcji.
5. Jeśli nie uda się pobrać opłaty z użyciem podstawowej metody płatności, Użytkownik upoważnia Sexbadoo.net do użycia dowolnej innej metody płatności podanej przez Użytkownika.
6. Jeśli Użytkownik nie podał dodatkowych metod płatności i nie uiści opłaty, lub jeśli nie uda się użyć żadnej innej metod płatności, Sexbadoo.net ma prawo zawiesić subskrypcję Użytkownikowi.
7. W przypadku Użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego bank może wymagać uwierzytelnienia początkowego zakupu z użyciem hasła, kodu jednorazowego wysłanego na telefon komórkowy albo mechanizmu biometrycznego. Dokonując takiego uwierzytelnienia, Klient upoważnia również Sexbadoo.net do pobierania opłaty za dodatkowe zakupy z użyciem zapisanej metody płatności — bez konieczności podawania przez Użytkownika dalszych informacji rozliczeniowych lub innych instrukcji (co oznacza, że Sexbadoo.net będzie samodzielnie inicjować kolejne płatności). Takie dodatkowe zakupy mogą mieć miejsce w chwili, gdy Sexbadoo.net automatycznie pobierze opłatę w związku z odnowieniem subskrypcji albo dodaniem lub zmianą subskrybowanych produktów przez Użytkownika.
8. Abonamenty VIP + PREMIUM, WERYFIKACJA (aktywacja) oraz pakiety KREDYTY przy zamówieniu kartą płatniczą zostają aktywowane subskrypcje, aż do anulowania subskrypcji karta będzie obciążana opłatą w wysokości zakupu wybranego pakietu lub abonamentu co okreloną na stronie zakupu liczbę dni. Abonamenty kupione przelewem i BLIK nie odnawiają się automatycznie i należy dokonać kolejnej płatności.
10. Podana karta płatnicza zostanie obciążona zdefiniowaną kwotą w zdefiniowanym terminie zgodnym z wybraną przez Użytkownika usługą. Użytkownik zawierając umowę ze Sprzedawcą (Sexbadoo.net, dalej „Serwis”) oraz wybierając określoną usługę wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez Sexbadoo.net (dalej „Serwis”) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługę dostępu do treści cyfrowych określoną w pkt.8 podpunkt a,b,c Regulaminu Płatności.
11. W przypadku odmowy autoryzacji płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, operator ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane cyklicznie co 5 dni przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
12. Po wybraniu opcji płatność "kartą kredytową" użytkownik serwisu podaje wymagane dane (imię, nazwisko, numer karty, data ważności i rodzaj karty, kod CVV/CVC2). Płatności można dokonać za pośrednictwem kart płatniczych Visa, MasterCard i innych, o ile bank – wystawca karty umożliwia dla danej karty dokonywanie transakcji na odległość.
13. Numery kart płatniczych ani żadne dane klientów nie są zapisywane ani przetwarzane przez Sexbadoo.net w systemie informatycznym. Dane kart będą w bezpieczny sposób przechowywane przez BANK który dostarcza usługi płatności kartami kredytowymi. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Sexbadoo.net podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
14. W razie problemów z zaksięgowaniem opłaty, prosimy o kontakt - https://www.sexbadoo.net/contactus/
15. Jeśli subskrybujesz pakiet Weryfikacja lub Premium i chcesz zachować swoje zakupione pakiety bez ich utraty a na jakiś czas nie planujesz korzystać z portalu, możesz tymczasowo zawiesić swoje konto. Konto możesz usunąć w zakładce Ustawienia, usunięcie konta wiąże się z utratą wszystkich aktywnych usług. Jednak zanim usuniesz całkowicie swoje konto, najpierw upewnij się, że wypowiedziałeś pisemnie opcję automatycznego odnawiania subskrypcji. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z anulowaniem płatności za subskrypcję.
16. Po otrzymaniu i weryfikacji przesłanego formularza otrzymasz od nas w ciągu 1-3 dni roboczych wiadomość email potwierdzająca anulowanie wszystkich aktywnych subskrypcji wraz z rzutem ekranu potwierdzającym dezaktywację subskrypcji. Jeśli do 3 dni roboczych nie otrzymałeś wiadomości zwrotnej, sprawdź folder SPAM, Oferty, itp., jeśli nadal nie ma odpowiedzi na Twój email skontaktuj się z nami ponownie: erocentrum@gmail.com lub admin@sexbadoo.net
17. Z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia polegającego na udostępnianiu Produktu cyfrowego, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy o udostępnienie Produktu na podstawie Ustawy, pod warunkiem, iż Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy) oraz potwierdził, iż zdaje sobie sprawę z utraty prawa odstąpienia.
18. Zgoda Użytkownika, o której mowa w ust. 17 powyżej, jak również potwierdzenie otrzymania informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy, są wyrażane poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola (checkbox) przed zamówieniem dostępu do Produktu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zamówienia dostępu do Produktów cyfrowych w serwisie www.sexbadoo.net.
19. Zwrot opłaty członkowskiej (dalej, pakietów VIP oraz pakietów VIP + Premium) oraz pakietów usług dodatkowych (dalej, weryfikacja (aktywacja) konta) oraz pakiety kredytów nie jest możliwy. Zapewniamy jednak najwyższej jakości usługi oraz wykwalifikowaną obsługę klienta.
20. Użytkownik może zrezygnować w dowolnej chwili z płatności cyklicznych poprzez przesłanie do nas poprawnie wypełnionego formularza w postaci załącznika doc, pdf lub w formie zdjęcia na adres: erocentrum@gmail.com
KLIKNIJ WYBRANĄ IKONĘ ABY POBRAĆ FORMULARZ
    

Brak możliwości odstąpienia
1. Z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia polegającego na udostępnianiu Produktu cyfrowego, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy o udostępnienie Produktu na podstawie Ustawy, pod warunkiem, iż Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy) oraz potwierdził, iż zdaje sobie sprawę z utraty prawa odstąpienia.
2. Zgoda Użytkownika, o której mowa w ust. 1 powyżej, jak również potwierdzenie otrzymania informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy, są wyrażane poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola (checkbox) przed zamówieniem dostępu do Produktu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zamówienia dostępu do Produktu.

Polityka zwrotów
1. Zwrot opłaty członkowskiej (dalej, pakietów VIP oraz pakietów VIP + Premium) oraz pakietów usług dodatkowych (dalej, weryfikacja (aktywacja) konta) oraz pakiety kredytów nie jest możliwy. Zapewniamy jednak najwyższej jakości usługi oraz wykwalifikowaną obsługę klienta.

Odpowiedzialność
Administracja strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i błędy powodowane przez operatorów telefonii komórkowej oraz innych dostawców usług płatniczych. Administracja Sexbadoo.net nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS. Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia produktu użytkownik nie otrzyma smsa, należy złożyć reklamację za pomocą naszego systemu zgłoszeniowego: https://www.sexbadoo.net/contactus/

Treść
Serwis Sexbadoo.net jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat a jednocześnie zgadzają się na dostęp do treści o charakterze erotycznym. Serwis Sexbadoo.net zawiera treści zamieszczone zarówno przez nas, jak i naszych użytkowników. Strona Sexbadoo.net jest chroniona przez prawo autorskie i prawo międzynarodowe. Treści wyświetlane w serwisie Sexbadoo.net lub za jej pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja. Wyrażasz zgodę, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z serwisu Sexbadoo.net bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Nie możesz dezasemblować ani dekompilować, odtwarzać ani podejmować żadnych innych prób w celu poznania kodu źródłowego serwisu Sexbadoo.net. Bez ograniczania powyższego postanowienia nie możesz reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów strony Sexbadoo.net (poza utworzonymi przez siebie treściami). Przekazując nam treści, potwierdzasz, że masz prawo do udzielenia nam, i udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upublicznienia i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszej umowy przez Sexbadoo.net (w tym: świadczenia usług hostingowych, przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzanie danych w celach reklamowych i statystycznych). Celem uniknięcia potencjalnych wątpliwości zgadzasz się na to, że jesteś jedynym podmiotem odpowiedzialnym za swoje ogłoszenia i że Sexbadoo.net nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostarczone przez Ciebie treści. Treści objętych prawem własności intelektualnej (IP, ang. intellectual property), takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia: użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści (w tym danych osobowych ) objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu a także zezwala na przetwarzanie danych w tym zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i treści własności intelektualnej przez ewentualnego nabywcę serwisu. Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta.

Rodzaje kont
W ramach świadczonych usług, użytkownicy Sexbadoo.net mają do dyspozycji kilka rodzajów kont różniących się między sobą zakresem funkcji i możliwościami dostępu do publikowanych danych, profili i poszczególnych treści serwisu Sexbadoo.net. Rejestracja, korzystanie i wszystkie funkcje niezbędne do korzystania ze strony są darmowe. Istnieje możliwość dodatkowej weryfikacji profilu oraz wykupienia konta VIP lub PREMIUM dającego dodatkowe możliwości.

KONTO ZWYKŁE - bezpłatne konto które otrzymuje każdy użytkownik z chwilą zarejestrowania się w serwisie Sexbadoo.net. Zasadniczo konto zwykłe umożliwia publikację treści i danych które będą widoczne dla użytkowników posiadających konta zweryfikowane, jednak bez możliwości kontaktu z innymi i przeglądania profili. Użytkownicy konta zwykłego mogą je w dowolnej chwili zweryfikować lub uaktywnić do konta VIP, bez zobowiązań na przyszłość na odpowiedni okres czasu zgodnie z informacją na stronie. Konto zwykłe umożliwia opublikowanie wszystkich swoich danych, w tym danych kontaktowych oraz publikację zdjęć, treści audio i filmów w serwisie Sexbadoo.net. Konto zwykłe posiada ograniczenie dostępu do profili, oznacza to że użytkownik posiadający konto zwykłe nie ma dostępu do żadnych danych i do profili innych użytkowników, ma jedynie możliwość dodawania własnych treści. Użytkownik posiadający konto zwykłe ma możliwość podstawowego wyszukiwania innych użytkowników w serwisie Sexbadoo.net jednak bez dostępu do danych i informacji kontaktowych zawartych w profilach użytkowników. Użytkownik posiadający konto zwykłe nie ma możliwości korespondowania i przesyłania wiadomości oraz odpowiadania na wiadomości od innych użytkowników, nie ma także uprawnień do korzystania z czata. Konto to różni się także parametrami technicznymi od konta VIP.

WERYFIKACJA/AKTYWACJA - Weryfikacja tzw. aktywacja konta ma na celu potwierdzenie, że użytkownik ma ukończone 18 lat oraz profil jaki założył jest w 100% wiarygodny i prawdziwy. Natychmiast po dokonaniu aktywacji, Twój profil oznaczony będzie (logo graficzne) Tożsamość tego konta została potwierdzona! Konta bez potwierdzenia autentyczności oznaczone są (logo graficzne) Tożsamość tego konta nie została potwierdzona!

WERYFIKACJA/AKTYWACJA nie jest pakietem VIP/PREMIUM - Użytkownik nie ma możliwości korespondowania i przesyłania wiadomości, prezentów, komentarzy, itp. oraz dostępu do danych użytkowników, którzy w swoich preferencjach zaznaczyli, że ich dane profilowe dostępne są tylko dla użytkowników posiadających konto vip lub premium. Użytkownicy posiadający weryfikację mają dostęp do danych profilowych tych osób, którzy w swoich preferencjach ustawili "dane profilowe dostępne dla wszystkich" - https://www.sexbadoo.net/account/privacy/ zakładka "Kto może przeglądać moje dane profilowe".

KONTO VIP - Użytkownik posiadający konto VIP ma możliwość dostępu do treści profili oraz udostępnionych tam danych podanych do wiadomości przez użytkowników (Oglądaj profile użytkowników, zdjęcia i prywatne filmy użytkowników). Status (znaczek) VIP przez czas trwania konta VIP oraz status (logo graficzne) profil zweryfikowany. Użytkownicy VIP mogą wysłać 10 nowych wiadomości oraz dodać 10 komentarzy w ciągu 1 godziny. Limity odnawiają się po upływie 1 godziny. Konta Vip posiadają limit na pokazywanie "kto odwiedził Twój profil" (widoczne tylko 50 ostatnich odwiedzin) oraz brak dostępu do publicznych danych kontaktowych użytkowników jak adres email, nr Telefonu, nr GG czy login Skype. Użytkownik posiadający konto VIP ma możliwość w dowolnej chwili zakupu pakietu PREMIUM, usług promocyjnych, kredytów, itp.
 
KONTO PREMIUM - konto bez żadnych limitów i ograniczeń!
1. Korzystaj ze wszystkich funkcji serwisu Sexbadoo.net! PREMIUM - konto bez ŻADNYCH OGRANICZEŃ i LIMITÓW dodatkowo rozszerzone o specjalne pakiety kredytów, itp.
2. Kredyty otrzymasz w prezencie za zakup członkostwa Premium. Chciałbyś napisać wiadomość Hotline? Zamieścić zdjęcie w Galerii promowanej na górze strony? Dodać anons randkowy, ogłoszenie towarzyskie itp.? Zapłacić innemu użytkownikowi za pokazanie zdjęć lub wysłać kredyty w prezencie (opcje dostępne wyłącznie mężczyznom lub parom)? Przełamać lody wysyłając zaczep? Wysłać kwiaty lub inny prezent? Będziesz potrzebował kredytów!

KREDYTY - wirtualna waluta służąca do opłacenia/zakupu usług, które posiadają ograniczenia użytkowe.

Pamiętaj! Żadne Twoje dane nie zostaną nigdy ujawnione. Zawsze tylko Ty (użytkownik) decyduje o ewentualnym ujawnieniu swojego numeru telefonu, adresu e-mail, numeru gg czy skype.

Ograniczenia użytkowe
Ograniczenia użytkowe to limity dotyczące wszystkich użytkowników, mające na celu zapewnienie stabilnej pracy Sexbadoo.net oraz mające na celu zapobieganie nadużyciom jak spam (nie zamawiana korespondencja). Ograniczenia użytkowe obowiązują wszystkich użytkowników Sexbadoo.net.

Naruszanie praw
Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż). W serwisie Sexbadoo.net właściciele praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw stanowiących własność osób trzecich, mogą zgłaszać ogłoszenia, treści i oferty naruszające ich prawa oraz wysyłać prośby o usunięcie tych treści. Jeżeli przedstawiciel prawny upoważnionej strony we właściwy sposób przekaże nam takie zgłoszenie, profil, ofert, treści i ogłoszenia naruszające prawa własności intelektualnej zostaną usunięte przez Sexbadoo.net.

Zgłaszanie naruszeń
Aby zgłosić naruszenie, wystarczy, że wypełnisz formularz Powiadomienie o naruszeniu i prześlesz go mailem na adres Administratora Sexbadoo.net Aby móc zgłaszać treści, które naruszają Twoje prawa, prosimy o wypełnienie formularza i jego podpisanie. Informacje wymagane w Formularzu powiadomienia o naruszeniu prawa są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że strona zgłaszająca jest uprawiona lub posiada odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania prawnego. Informacje te muszą również umożliwiać Sexbadoo.net jednoznaczne rozpoznanie profilu, treści lub ogłoszenia, które ma zostać usunięte. Gdy otrzymamy prawidłowo wypełniony Formularz powiadomienia o naruszeniu prawa, będziesz mógł wysyłać kolejne zgłoszenia do Sexbadoo.net. Uwaga! Formularza mogą używać tylko prawomocni właściciele praw własności intelektualnej lub podmioty/osoby za notarialnym potwierdzeniem praw do takiego reprezentowania. Powiadomienie o naruszeniu ma na celu zapewnienie, że publikowane treści nie naruszają praw autorskich, praw do znaku handlowego, interesów osób trzecich, ani praw własności intelektualnej stron trzecich. W przypadku innych pytań użytkownicy odwiedzający stronę i ogłoszeniodawcy mogą skontaktować się z Sexbadoo.net korzystając z naszego działu Pomocy. Zrzeczenie się odpowiedzialności. Żadne z poniższych zapisów nie ograniczają naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd ani za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników lub przedstawicieli. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za treści publikowane przez innych użytkowników oraz działania innych użytkowników. Nie ingerujemy w treść profili (w tym treści audio, foto i wideo), poczty, ofert i ogłoszeń przesyłanych, publikowanych i zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami. Większość treści dostępnych w serwisie Sexbadoo.net jest zamieszczana przez innych użytkowników, nie gwarantujemy więc żadnej dokładności, autentyczności opublikowanych profili, treści, ofert i ogłoszeń jak również poprawności informacji kontaktowych. Nie udzielamy ponadto żadnej gwarancji bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych usług i wszelkich publikacji dokonywanych przez użytkowników Sexbadoo.net. W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne treści, oferty i ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo. Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane. Mimo że podejmujemy uzasadnione starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie możemy go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych) odnośnie dostępności naszych usług. Zatem w zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości, autentyczności, jakości oraz przydatności usług oraz zamieszczonych w Sexbadoo.net ofert ogłoszeń i danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z serwisu Sexbadoo.net, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody i w takich przypadkach wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania. Jeśli pomimo zapisów w poprzednim paragrafie będziemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez użytkownika w ciągu 6 miesięcy poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 300 polskich złotych.

Informacje osobiste
Korzystając z serwisu Sexbadoo.net, wrażasz zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie i wykorzystanie przez firmę Sexbadoo.net swoich informacji osobistych. Informacje te przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Polski i Francji, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości o charakterze informacyjnym.

Rozwiązywanie sporów
Jeśli dojdzie od sporu pomiędzy Tobą a Sexbadoo.net, zalecamy, abyś w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktował się z nami bezpośrednio poprzez stronę Pomocy Sexbadoo.net. Rozpatrzymy uzasadnione prośby o rozstrzygniecie sporu według alternatywnej do procesu sądowego procedury rozstrzygania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż.Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki oraz inne zasady opublikowane w serwisie Sexbadoo.net stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Tobą a Sexbadoo.net, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy.Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Polsce. Zgadzasz się, że jakiekolwiek roszczenia lub spory, który możesz wszcząć przeciwko Sexbadoo.net, muszą być rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Administratora. Wspólnie z Sexbadoo.net zgadzasz się podporządkować wyłącznej jurysdykcji Polskich sądów; w przypadku roszczeń podlegających jurysdykcji sądu okręgowego zgadzasz się podporządkować jurysdykcji Sądu Rejonowego. Powyższy wybór jurysdykcji obowiązuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo.Jeśli obecnie nie włączyliśmy do treści warunków jakichś zapisów, nie rezygnujemy z prawa do dodania ich w przyszłości. Jeśli sąd odrzuci jakiekolwiek z tych warunków, pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania.Powiadomienia skierowane do Ciebie będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail.Możemy w każdej chwili zmienić tę umowę, a wprowadzone poprawki będą obowiązywać od chwili kolejnego logowania w Sexbadoo.net przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła lub po upływie 30 dni od chwili opublikowania przez nas zmienionych warunków w naszej witrynie, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Zamówienie usług
Zamówienia usług realizowane są za pośrednictwem systemu Dotpay i HotPay, który wymaga podania Twoich danych. Dane są umieszczone w bezpiecznym obszarze i łączenie się z nimi odbywa z użyciem bezpiecznego połączenia (SSL). Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera. Dotpay, tPay i Przelewy24 przykładają ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów. Polityka zachowania poufności na stronach internetowych Dotpay, tPay, HotPay i Przelewy24 jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. Dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności usługowej.

Regulamin
Regulamin Sexbadoo.net jest integralną częścią Polityki Prywatności, dlatego akceptując jej postanowienia akceptujesz również regulamin.

Nieznajomość regulaminu
- Nieznajomość warunków Regulaminu nie może być podstawą żadnych roszczeń, pretensji oraz braku respektowania przez Użytkownika zasad i warunków Regulaminu przyjętych w procesie Rejestracji / Logowania / Użytkowania Serwisu.
- Użytkownik, każdorazowo, korzystając z serwisu Sexbadoo.net oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i ma świadomość, iż serwis Sexbadoo.net zawiera treści erotyczne i zgadza się na kontakt z takimi treściami.
- Ponadto, każdorazowo korzystając z serwisu Sexbadoo.net, użytkownik oświadcza, iż zna, rozumie i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Informacje o Administratorze
Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z serwisu Sexbadoo.net, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktu:
https://www.sexbadoo.net/contactus/
lub drogą elektroniczną: erocentrum@gmail.com

Administrator zastrzega sobie prawo nie udzielania odpowiedzi na pytania które zostały omówione w niniejszym Regulaminie.

Reklamacje
Reklamacje można składać pisemnie na adres: admin@sexbadoo.net lub erocentrum@gmail.com

Osoby które nie akceptują warunków niniejszego Regulaminu nie mają prawa i nie mogą uzyskiwać dostępu do treści strony Sexbadoo.net w żaden sposób oraz za pośrednictwem żadnych technologii.

Korzystając z serwisu oświadczas, że masz 18 lat i akceptujesz: Regulamin Serwisu - Regulamin Płatności - Polityka Prywatności - Pomoc